Mitglieder der ANC Berlin

Name Ort E-Mail / Tel. Name Ort E-Mail / Tel.
Bärwolff, Dr. Frank 12621 Berlin 030 - 897 258 14 Lübke, Dr. Matthias 10369 Berlin 030 - 971 48 63
Baum, Dr. Christian 13507 Berlin 030 - 433 60 15 Mansour, Dipl.-Med. Amer 12489 Berlin 030 - 677 44 38
Bayer, Dr. Josef 16556 Borgsdorf bei Berlin Meinecke, Dr. Hans-Joachim 12687 Berlin 030 - 931 14 93
Bierstedt, Dr. Burkhard 10435 Berlin 030 - 927 47 60 Mitzscherling, Dr. Claus-Peter 10409 Berlin 030 - 443 39 90
Boldt, Dr. Robert-Achim 12163 Berlin 030 - 791 80 87 Mühl-Benninghaus, Dr. Dieter 12459 Berlin 033 - 53 00 59 50
de Vries, Dr. Thomas Bernd 10717 Berlin 030 - 863 999 00 Mulsow, Eberhard 10369 Berlin 030 - 971 48 63
Deuse, Burkhard 12109 Berlin 030 - 70 78 30 30 Oelrich, Dr. med. Matthias 10407 Berlin 030 - 425 08 94
Fiedler, Dr. Alexander 10409 Berlin 030 - 44 33 99 0 Pessenlehner, Dr. Christian 12099 Berlin 030 - 740 700 63
Frenzel, Dr. Gunter 13187 Berlin 030 - 44 66 790 Phillip, Dr. Wolfgang 13597 Berlin 030 - 33 97 95 33
Gabriel, Dr. Uwe 13125 Berlin 030 - 94 79 60 70 Raude, Dr. Heiko 12099 Berlin 030 - 70 55 00 65
Gorsler, Dr. Clark 12439 Berlin 030 - 639 790 13 Richter, Jens 13581 Berlin 030 - 33 11 412
Gröger, Dr. Andreas 10789 Berlin 030 - 21 47 87 59 Seebach, Dr. Max Freiherr von 13507 Berlin 030 - 433 80 33
Herrmann-Heck, Annette 10437 Berlin 030 - 443 517 333 Seewald, Dipl.-Med. André 10369 Berlin 030 - 971 48 63
Hofmann, Dr. Thomas 10249 Berlin 030 - 70 71 84 50 Shirazi, Dr. Mahnaz 10627 Berlin 030 - 31 80 60 44
Hübner, Dr. Bernd 10247 Berlin dr.bernd.huebner@web.de Spree, Dr. Eckhard 10555 Berlin 030 - 39 13 900
Kaminsky, Dr. Richard 13507 Berlin 030 - 433 60 15 Steinke, Dr. Tobias 13349 Berlin 030 - 451 01 01
Kleine, Dipl.-Med. Sabine 10963 Berlin 030 - 25 75 86 60 Strack, Dr. Cornelia 12559 Berlin 030 - 651 92 51
Krell, Arvid 10407 Berlin 030 - 51 38 291 Sulayman, Dipl.-Med. Katharina 10965 Berlin 030 - 74 68 41 34
Kübke, Dr. Rainer 14129 Berlin kuebke-schaum.de Uricher, Dr. Alexander 10559 Berlin 030 - 393 40 50
Lacher, Dr. Volker 13507 Berlin 030 - 433 80 33 Walczak-Pohlig, Dr. Martin 12043 Berlin 030 - 622 10 86
Langer, Göran Burkhard 12489 Berlin 030 - 63 92 23 62 Weber, Dipl.-Med. Wilfried 12207 Berlin 030 - 768 88 30
Lichowos, Dipl.-Med. Gabriele 13469 Berlin 030 - 414 19 21 Wierth, Dr. André 10249 Berlin 030 - 70 71 84 50
Lichowos, Dr. Wladimir 13469 Berlin 030 - 414 19 21 Wiesel, Dr. Peter 10717 Berlin 030 - 86 39 99 00
Liesaus, Dr. Hans-Georg 12099 Berlin 030 - 70 55 00-0 Zech, Dr. Ute 12559 Berlin 030 - 651 92 51
Limon, Marcell 13595 Berlin 030 - 362 58 99 Ziesche, Dr. Jens-Joachim 13187 Berlin 030 - 44 66 79 19
Lochmann, Dr. Ariane 13437 Berlin 030 - 40 89 81-0 Zörner, Dr. Michael 10245 Berlin 030 - 291 00 94
Lorenz, Dr. Ralph 13581 Berlin 030 - 331 14 12 Zwiesigk, Dr. Per 10623 Berlin 030 - 881 38 48

Mitgliedschaften in Fachverbänden

  • Dr. Peter Schaum ist Kassenwart des Chirurgisch-Orthopädischen Verbundes (COV)