Mitglieder der ANC Berlin

Name Ort E-Mail / Tel. Name Ort E-Mail / Tel.
Baum, Dr. Christian 13507 Berlin 030 - 433 60 15 Meinecke, Dr. Hans-Joachim 12687 Berlin 030 - 931 14 93
Bierstedt, Dr. Burkhard 10435 Berlin 030 - 44 30 80 80 Mitzscherling, Dr. Claus-Peter 10409 Berlin 030 - 443 39 90
Bleisch, Dr. Florian 12247 Berlin 030 - 773 30 45 Mühl-Benninghaus, Dr. Dieter 12459 Berlin 033 - 53 00 59 50
Breymeier, Dr. Lorenz 12053 Berlin 030 - 62 70 91 30 Mulsow, Eberhard 10369 Berlin 030 - 971 48 63
Bunge, Dr. Steffen 13086 Berlin 030 - 927 47 60 Mundt, Dr. Wiland 14167 Berlin 030 - 84 50 96 00
Deuse, Dr. Burkhard 12109 Berlin 030 - 70 78 30 30 Münzberg, Gregor 10365 Berlin 030 - 55 18 44 68
Ernst, Fedor 10719 Berlin 030 - 884 89 90 Oelrich, Dr. med. Matthias 10407 Berlin 030 - 425 08 94
Gabriel, Dr. Uwe 13125 Berlin 030 - 94 79 60 70 Pankrath, Dr. Klaus 12157 Berlin 030 - 855 20 80
Hänsel, Thomas B. 10717 Berlin 030 - 86 39 99 00 Peters-Eckhard, Rolf 13581 Berlin 030 - 331 14 12
Happel, Dr. Wolfgang-Lothar 12307 Berlin 030 - 764 90 9-0 Phillip, Dr. Wolfgang 13597 Berlin 030 - 33 97 95 33
Herrmann-Balzis, Gabriele 13581 Berlin 030 - 331 14 12 Raabe, Dr. Frank-Michael 10713 Berlin 030 - 864 96 60
Hofmann, Dr. Thomas 10249 Berlin 030 - 70 71 84 50 Raude, Dr. Heiko 12099 Berlin 030 - 70 55 000
Kaminsky, Dr. Richard 13507 Berlin 030 - 433 60 15 Schaum, Dr. Peter 12103 Berlin 030 - 75 11 06 0
Kleine, Dr. Sabine 10249 Berlin 030 - 42 10 85 25 Seewald, André 10369 Berlin 030 - 971 48 63
Klumpp, Dr. Bernhard 12489 Berlin 030 - 63 92 23 62 Shirazi, Dr. Mahnaz 10627 Berlin 030 - 31 80 60 44
König, Dr. Uwe 13125 Berlin 030 - 94 51 91 87 Strack, Dr. Cornelia 12559 Berlin 030 - 651 92 51
Krüger, Dr. Jens 10783 Berlin 030 - 26 23 33-0 Sulayman, Dr. Katharina 10965 Berlin 030 - 74 68 41 34
Kübke, Dr. Rainer 12103 Berlin 030 - 75 11 06 0 Thiele, Dr. Richard 10707 Berlin 030 - 88 43 06 99
Kündiger, Dr. Ralf 13086 Berlin 030 - 92 747 60 Treue, Dr. Peter 13187 Berlin 030 - 47 53 54 36
Kunith, Dr. Wolfgang 13353 Berlin 030 - 453 70 70 Turan, Murat 12043 Berlin 030 - 62 73 48 00
Lacher, Dr. Volker 10627 Berlin 030 - 92 10 59 93 Uricher, Dr. Alexander 10559 Berlin 030 - 392 40 50
Lichowos, Dr. Gabriele 13437 Berlin 030 - 414 19 21 Walczak-Pohlig, Dr. Martin 12043 Berlin 030 - 622 10 86
Lichowos, Dr. Wladimir 13437 Berlin 030 - 414 19 21 Walf, Dr. Burkard 14163 Berlin 030 - 802 10 34
Loch, Dr. Horst 10719 Berlin 030 - 884 89 90 Weis, Dr. Hans-Günther 10713 Berlin 030 - 864 96 60
Lorenz, Dr. Ralph 13581 Berlin 030 - 331 14 12 Wiesel, Dr. Peter 10717 Berlin 030 - 86 39 99 00
Lübke, Dr. Matthias 10369 Berlin 030 - 971 48 63 Zech, Dr. Ute 12559 Berlin 030 - 651 92 51
Makowsky, Dr. Frank 12057 Berlin 030 - 66 77 88 660 Zeilinger, Dr. Johannes 10555 Berlin 030 - 391 39 00
Mansour, Dr. Amer 12489 Berlin 030 - 677 44 38 Ziesche, Dr. Jens-Joachim 13187 Berlin 030 - 44 66 79 0
Marx, Dr. Ruth 10789 Berlin 030 - 21 47 87 59 Zörner, Dr. Michael 10245 Berlin 030 - 291 00 94
Meckes, Dr. Peter 10623 Berlin 030 - 313 50 23 Zwiesigk, Dr. Per 10623 Berlin 030 - 881 38 48
Meier, Detlef 12621 Berlin 030 - 54 707 477

Mitgliedschaften in Fachverbänden

  • Dr. Peter Schaum ist Kassenwart des Chirurgisch-Orthopädischen Verbundes (COV)